Chronische Aseptische Osteïtis Pubis is een complexe en invaliderende aandoening die aanzienlijke uitdagingen met zich meebrengt in het medische veld, vooral binnen de sportgeneeskunde. Deze aandoening wordt gekenmerkt door chronische pijn en ontsteking in de symfyse van het schaambeen, het gewricht aan de voorkant van het bekken. De pathofysiologie van Osteïtis Pubis is niet volledig begrepen, maar wordt over het algemeen toegeschreven aan herhaalde stress op de schaambeenderen, wat leidt tot een overbelastingsblessure. Deze stress kan het gevolg zijn van verschillende factoren, waaronder sportblessures, chirurgische ingrepen, bevalling of zelfs bepaalde soorten lichamelijke activiteiten.

De symfyse van het schaambeen is een niet-synoviaal amphiarthrodiaal gewricht, wat betekent dat het slechts een lichte mobiliteit toestaat. Het is een fibrocartilagineuze schijf tussen de twee schaambeenderen. In het geval van Osteïtis Pubis raakt dit gebied ontstoken en pijnlijk, vaak straalt de pijn uit naar de omliggende spieren en weefsels. De aandoening wordt meestal gediagnosticeerd door een combinatie van klinisch onderzoek en beeldvormingstechnieken zoals MRI of botscans, die helpen om andere oorzaken van liespijn uit te sluiten, zoals hernia’s of fracturen.

De traditionele aanpak van de behandeling van Osteïtis Pubis is conservatief geweest, gericht op rust, fysiotherapie en pijnbeheersing met medicijnen. Deze methoden kunnen echter traag zijn en leveren niet altijd effectieve resultaten op, vooral bij chronische gevallen. Dit heeft geleid tot de zoektocht naar alternatieve therapieën.

Het onderzoek van Klüter et al., gepubliceerd in 2018, presenteert een intrigerende vooruitgang in de behandeling van Chronische Aseptische Osteïtis Pubis. Het onderzoek richtte zich op Elektromagnetische Transductietherapie (EMTT) als mogelijke behandeling. EMTT is een relatief nieuwe, niet-invasieve therapeutische benadering die elektromagnetische velden gebruikt om genezingsprocessen in het lichaam te stimuleren. De therapie zou de regeneratie van weefsel bevorderen, ontstekingen verminderen en pijn verlichten.

In dit onderzoek werden negen actieve sportpatiënten geselecteerd die niet hadden gereageerd op traditionele conservatieve therapie. Deze patiënten vertegenwoordigden een kritieke groep, omdat Osteïtis Pubis bijzonder veel voorkomt bij atleten, vooral degenen die betrokken zijn bij sporten die herhaalde bekkenbewegingen vereisen, zoals voetbal, hockey en hardlopen. De chronische aard van hun aandoening betekende dat ze al geruime tijd met pijn en functionele beperkingen te maken hadden, wat aanzienlijke invloed had op hun kwaliteit van leven en sportprestaties.

Het behandelprotocol omvatte het gebruik van het Storz EMTT-apparaat, dat vier sessies gedurende twee weken werd toegepast, met twee sessies per week. Deze aanpak was ontworpen om de doeltreffendheid van EMTT in het verminderen van pijn en het verbeteren van de functie op korte termijn te testen.

De resultaten van het onderzoek waren veelbelovend. Pijnniveaus werden kwantitatief gemeten met behulp van de Visuele Analog Scale (VAS), een standaardinstrument voor pijnbeoordeling waarmee patiënten hun pijn kunnen beoordelen op een schaal van 0 (geen pijn) tot 10 (ergst mogelijke pijn). Bij aanvang van het onderzoek was de gemiddelde VAS-score 7,5 ± 1,0, wat op aanzienlijke pijn duidde. Na de twee weken durende EMTT-behandeling was er een aanzienlijke afname van de pijn, waarbij de VAS-score na de behandeling daalde tot een gemiddelde van 0,5 (± 0,72). Deze aanzienlijke vermindering van pijn was niet alleen tijdelijk; drie maanden na de behandeling meldde alle patiënten een VAS-score van 0, wat wijst op een blijvend voordeel van de therapie.

Bovendien meldde het onderzoek dat alle patiënten de dag na de laatste EMTT-sessie weer aan het werk konden, wat wijst op een onmiddellijke verbetering van de functionele capaciteit. De meeste patiënten keerden ook binnen twee weken terug naar sportactiviteiten, een belangrijk resultaat gezien de chronische aard van hun aandoening en hun eerdere ongevoeligheid voor conservatieve behandelingen.

De afwezigheid van ernstige bijwerkingen van EMTT-behandeling in dit onderzoek is ook opmerkelijk. Hoewel patiënten tijdens de behandelperiode hun bestaande pijnstillende medicatie mochten voortzetten, benadrukt het gebrek aan ernstige nadelige reacties de veiligheid van EMTT als therapeutische optie.

Dit onderzoek is om verschillende redenen significant. Ten eerste biedt het een nieuwe, effectieve behandelmethode voor Chronische Aseptische Osteïtis Pubis, een aandoening die traditioneel moeilijk te beheersen is. De mogelijkheid van EMTT om snelle en blijvende pijnverlichting te bieden, samen met de verbetering van functionele vermogens, is bijzonder gunstig voor atleten en mensen die betrokken zijn bij fysieke beroepen. Ten tweede opent het onderzoek mogelijkheden voor verder onderzoek naar de toepassingen van EMTT bij andere musculoskeletale aandoeningen.

De manier waarop EMTT pijn en ontsteking verlicht, zou implicaties kunnen hebben voor de behandeling van vergelijkbare overbelastingsblessures of chronische musculoskeletale aandoeningen.

Conclusie: het onderzoek van Klüter et al. toont een significante vooruitgang in de behandeling van Chronische Aseptische Osteïtis Pubis. De bevindingen suggereren dat EMTT een veilige, effectieve en snelle behandelingsmogelijkheid is voor deze uitdagende aandoening, vooral in gevallen waar conventionele therapieën hebben gefaald. Dit onderzoek biedt niet alleen nieuwe hoop voor mensen die aan deze aandoening lijden, maar voegt ook een waardevol instrument toe aan het arsenaal van behandelingen die beschikbaar zijn voor chronische musculoskeletale aandoeningen. De implicaties van deze bevindingen gaan verder dan onmiddellijke pijnverlichting, met mogelijkheden voor verbeterde hersteltijden, een betere kwaliteit van leven en een snellere terugkeer naar normale activiteiten en sport voor degenen die getroffen zijn.

Bron: Benoy Mathew, MSc, MCSP, Advanced Practice Physio, Head of MSK Education, Venn Healthcare

Reference:

Klüter, T., Ringeisen, M., Krath, A., Al Muderis, M. and Mittermayr, R., 2018. Electromagnetic Transduction Therapy in Patients with Chronic Aseptic Osteitis Pubis. J Orthop Ther: JORT-1113. DOI, 10, pp.2575-8241.