Wat is Temporomandibulaire dysfunctie (TMD)?

Temporomandibulaire dysfuncties (TMD) worden gekenmerkt door pijn en functionele problemen binnen het stomatognathische systeem. Dit ingewikkelde netwerk is verantwoordelijk voor vitale functies, waaronder kauwen, spreken, slikken, geeuwen, ademen en gezichtsuitdrukkingen.

Een recent onderzoek door Nicola Marotta, Martina Ferrillo, Andrea Demeco, et al. werd gepubliceerd in Applied Sciences, getiteld “Effecten van Radiale Extracorporale Schokgolftherapie bij het Verminderen van Pijn bij Patiënten met Temporomandibulaire dysfuncties: Een Pilot Gerandomiseerde Gecontroleerde Studie.” Dit onderzoek onderzoekt de synergetische benadering van het combineren van fysiotherapie met of zonder radiale ESWT voor volwassenen met myofasciale pijn en een TMD-diagnose. De veiligheid en effectiviteit van de behandelingsregimes werden onderzocht en beoordeeld.

Conservatieve Behandelingen voor Temporomandibulaire dysfuncties (TMD)

Een TMD-diagnose omvat een reeks dysfuncties die de spieren, gewrichten en bijbehorende zenuwen van de kaak aantasten en vaak leiden tot chronische gezichtspijn. Verstoringen in de harmonieuze coördinatie van de complexe kaakfunctie kunnen leiden tot temporomandibulaire aandoeningen.

Temporomandibulaire dysfuncties worden gekenmerkt als musculoskeletale aandoeningen en zijn een veelvoorkomende aandoening die een aanzienlijk deel van de bevolking treft. In de loop van de tijd kunnen veel patiënten met ernstige TMD of orofaciale problemen symptomen ontwikkelen, zoals klikken van de kaak en spanning in de kaak, het hoofd of de nekspieren. Effectief beheer van de aandoening heeft tot doel de pijn te verlichten, de druk op de kaakgewrichten te verminderen, de functionaliteit van de kaak te herstellen en normale dagelijkse activiteiten mogelijk te maken.

Conservatieve behandelingsbenaderingen voor patiënten met TMD kunnen onder andere omvatten:

  • Orale niet-steroïde ontstekingsremmers
  • Orthodontie
  • Stressvermindering, biofeedback
  • Elektrotherapie
  • Fysiotherapie
  • Occlusale spalken
  • Zuurstof-ozone therapie
  • Extracorporale shockwavetherapie

Methodologie van het onderzoek

Deelnemers aan de studie bestonden uit vijftien in aanmerking komende patiënten die willekeurig werden toegewezen om ofwel fysiotherapie gecombineerd met radiale ESWT te ontvangen ofwel nep-radiale ESWT gedurende vier weken. De meting van pijn werd beoordeeld aan de hand van een visuele analoge schaal (VAS). Pijn wordt beoordeeld van 0 tot 10, waarbij 0 geen ongemak betekent en 10 het ergste denkbare pijnniveau aangeeft.

Secundair werden de spieractiviteit en functie geëvalueerd met behulp van oppervlakte-elektromyografie van de voorste temporale en masseter spieren.

Alle patiënten in de studie waren ouder dan 18 jaar en gediagnosticeerd met Temporomandibulaire Aandoeningen (TMD), en hadden myofasciale pijn met of zonder beperkingen in het openen van de mond.

Beoordeling en Therapeutische Interventies

Eenmaal ingeschreven, werden alle patiënten verdeeld volgens een randomisatieschema en gelijk verdeeld over de twee groepen.

Groep A (onderzoeksgroep) – deelnemers kregen vier fysiotherapiebehandelingen van 20 minuten, samen met 3 minuten radiale shockwavetherapie, met 2000 pulsen, 1,8 bar energiedichtheid en 18 Hz frequentie, eenmaal per week gedurende een periode van 4 weken.

Groep B (controlegroep) – deelnemers kregen dezelfde behandeling als hierboven, maar met nep-radiale shockwavetherapie.

Alle deelnemers ontvingen een 4 weken durend rehabilitatiebehandelingsprotocol dat als semi-gestandaardiseerd wordt beschouwd.

Klinische Resultaten en Conclusies van de Synergetische Benadering

De rESWT-groep in combinatie met fysiotherapie vertoonde een statistisch significante afname in pijnintensiteit in vergelijking met de groep die sham rESWT kreeg met fysiotherapie. De synergetische benadering waarbij shockwavetherapie wordt gecombineerd met fysiotherapie toonde aanzienlijk verbeterde spieractiviteit en prestaties, zoals blijkt uit de percentage overlappingscoëfficiënt (POC). Gedurende de studie werden geen afvallers of bijwerkingen geregistreerd.

Samenvattend suggereert dit pilot-gerandomiseerde gecontroleerde onderzoek (RCT) dat het combineren van radiale ESWT met fysiotherapie doeltreffend is bij het verlichten van pijn en het verbeteren van de functie bij patiënten met TMD. Bovendien benadrukken de onderzoeksresultaten de potentiële voordelen van deze synergetische behandelingsmodaliteit en rechtvaardigen verder onderzoek in grootschaligere studies.

Benut de Kracht van Regeneratieve Technologieën om herstel te versnellen

Het integreren van regeneratieve technologieën in uw praktijk kan meerdere voordelen opleveren voor zowel patiënten als de praktijk zelf. Innovatieve technologieën, zoals Extracorporale Schokgolftherapie (ESWT) en Elektromagnetische Transductietherapie (EMTT), kunnen de patiëntenzorg revolutionair veranderen, vooral voor patiënten die worden belemmerd door musculoskeletale aandoeningen en pijn. Door uw praktijk te positioneren als een toonaangevende aanbieder van regeneratieve therapieën onderscheidt u zich van nabijgelegen concurrenten en trekt u een nieuwe stroom potentiële patiënten aan. Dit bevordert ook loyaliteit en biedt groeipotentieel op exponentiële wijze.

Voordelen voor Uw Patiënten:

De succesvolle integratie van ESWT en EMTT in uw behandelprotocol biedt ingrijpende voordelen voor patiënten en de mogelijkheid om snellere en effectievere resultaten te behalen. Dit stelt patiënten in staat te profiteren van verbeterde hersteltijden en een snellere terugkeer naar de activiteiten waar ze het meest van houden. Door niet-invasieve behandelingsopties uit te breiden, verbetert u de patiëntervaring en tevredenheid.

Voordelen voor Uw Praktijk:

Het aanbieden van geavanceerde therapieën, waaronder ESWT en EMTT, zorgt voor een voorsprong in patiëntenzorg en excellentie. U zult natuurlijk nieuwe patiënten aantrekken die op zoek zijn naar innovatieve regeneratieve behandelopties. Dit onderscheid ontwikkelt de reputatie van uw praktijk en cultiveert een loyale en groeiende patiëntenbasis, waardoor uw rendement op investering wordt verhoogd.

Meer info?

Heeft u interesse in het verkennen van de impact van ESWT & EMTT van Shockwave-Belux? Ons team van experts staat klaar om uw vragen te beantwoorden en begeleiding te bieden. Ontdek hoe deze innovatieve technologieën uw praktijk kunnen verbeteren en de resultaten voor patiënten kunnen verbeteren. Neem vandaag nog contact met ons op om meer te weten te komen over de mogelijkheden die voor u in het verschiet liggen.